Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Hasiera > Kantutegia > Informazio osoa

GUERNICACO ARBOLA

 • Berezko izenburua: GUERNICACO ARBOLA
 • Egilea: Iparragirre, Jose Maria
 • Kantutegia: COLECCIÓN DE AIRES VASCONGADOS
 • Testu normalizatua: GERNIKAKO ARBOLA
 • Literatur incipit-a: GUERNICACO ARBOLA
 • Argitalpenaren urtea: 1981
 • Argitaletxea: SENDOA
 • Argitalpen tokia: DONOSTIA
 • Berezko testua:

  1. Guernicaco arbola
  Da bedeincatuba
  Euscaldunen artean
  Guztiz maitatuba:
  Eman ta zabaltzazu
  Munduban frutuba,
  Adoratzen zaitugu
  Arbola santuba.

  2. Milla urte inguruda
  Esaten dutela
  Jaincoac jarrizubela
  Guernicaco arbola:
  Saude bada zutican
  Orain da dembora,
  Eroritzen bacera
  Arras galduguera.

  3. Etzera erorico
  Arbola maitea,
  Baldin portatzen bada
  Vizcaico juntia:
  Lauroc artuco degu
  Surequin partia
  Paquian bici dedin
  Euscaldun gendia.

  4. Betico bicidedin
  Jaunari escatzeco
  Jarri gaitecen danoc
  Laster belaunico:
  Eta biotzetican
  Escatu esquero
  Arbola bicico da
  Orain eta guero.

  5. Arbola botatzia
  Dutela pentzatu
  Euscal erri guztiyan
  Denac badakigu:
  Ea bada gendia
  Dembora orain degu,
  Erori gabetanic
  Iruqui biagu.

  6. Beti egongocera
  Uda berricua,
  Lore ainciñetaco
  Mancha gabecoa:
  Erruquisaitez bada
  Biotz gurecoa,
  Dembora galdu gabe
  Emanic frutuba.

  7. Arbolac erantzun du
  Contuz bicitzeko ,
  Eta biotzetican
  Jaunari escatzeco:
  Guerraric nai ez degu
  Paquea betico,
  Gure legue zuzenac
  Emen maitatzeco.

  8. Erregutu diogun
  Jaungoico jaunari
  Paquea emateco
  Orain eta beti:
  Bay eta indarrare
  Cedorren lurrari
  Eta bendiciyoa
  Euscal erriyari.

  9. Orain cantaditzagun
  Laubat bertzo berri
  Gure provinciaren
  Alabantzagarri:
  Alabac esaten du
  Su garrez beteric
  Nere biotzecua
  Eutzico diat nic.

  10. Guipúzcoa urrena
  Arras sentituric
  Asi da deadarrez
  Ama guernicari:
  Erori etzeitzen
  Arrimatu neri
  Zure cendogarriya
  Emen nacazu ni.

  11. Ostoa verdia eta
  Zañac ere fresco,
  Nere seme maiteac
  Ez naiz erorico:
  Beartzen banaiz ere
  Egon beti pronto
  Nigandican etzayac
  Itzurerazoco.

  12. Guztiz maitagarria
  Eta oestarguiña
  Beguiratu gaitzasu
  Ceruco erreguiña
  Guerraric gabetanic
  Bici albaguiña.
  Oraindaño izandegu
  Guretzaco diña."


  Eusko Ikaskuntza