Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Hasiera > Kantutegia > Informazio osoa

USO ZURIA (Variante)

 • Berezko izenburua: USO ZURIA (Variante)
 • Kantutegia: CANCIONERO VASCO
 • Testu normalizatua: USO ZURIA
 • Literatur incipit-a: USO ZURIA
 • Argitalpenaren urtea: 1994
 • Argitaletxea: EUSKO IKASKUNTZA
 • Argitalpen tokia: DONOSTIA
 • Berezko testua:

  Uso zuria, errazu,
  Norat yoaiten ziren zu.
  Espainiako portuak oro
  Elhurrez betheak dituzu.
  Zure gaurko ostatu
  Gure etxean baduzu,
  Gure etxean baduzu."


  Oharrak:

  un vasco-frances natural de Iholdi, avecindado en Irurita,
  choclero de oficio.

  REFER
  G.H., 1939, 2. «Es tan popular en nuestro país esta canción, que
  se la podía creer compuesta por algún vasco. Pero no es así. Se
  la cita o se habla de ella en muchas colecciones de canciones
  populares vascas, pero tan sólo con tres o cuatro estrofas. Hemos
  podido recoger otras muchas. Helas aquí.

  A. Versión J. Fourcade:

  1. Urzo zuria, errazu, Blanca paloma, di,
  Norat yoaiten ziren zu. ¿adónde vas? todos los
  Espainiako portuak oro puertos de España están
  Elhurrez betheak dituzu; cubiertos de nieve;
  Zure gaurko ostatu tu posada esta noche
  Gure etxean baduzu. (bis) la tienes en nuestra casa.

  2. Enau lotsatzen elhurrak, No me asusta la nieve,
  Ez eta gauaren ilhunak. ni la oscuridad de la
  Maitiagatik pasa nitzazke noche. Por el amado
  Gauak eta egunak; pasaría yo noches y
  Gauak eta egunak, días, desiertos y
  Desertu eta ohianak. (bis) bosques.

  3. Urzoa eder airean, Bella la paloma volando,
  Ederrago da mahainean. más bella en la mesa.
  Zure parerik ez dut ikusi Otra como tú no he visto
  Espainia guzian, en toda España,
  Ez eta ere Frantzian, ni en Francia,
  Iguzkiaren azpian. (bis) bajo el sol.

  4. San Frantsesen ermita La ermita de San Francisco
  Desertuan barna da; está en la montaña;
  Maitea gana yoaitean al ir hacia mi amada,
  Han nuen ene pausada; allí tenía mi descanso;
  Gibelera behatu eta volviendo atrás la vista,
  Haspeherapenak ardura. (bis) suspiraba con frecuencia.

  5. Izan nuzu pelegrin Estuve una vez de
  Yondoni Yakian behin. peregrinación en Santiago.
  Hango eliza batian Entré con tres
  Sarthu ninduzun muchachas jóvenes
  Hirur neskatxa gaztekin. en una iglesia.
  Arrosario guti erranik, Rezar un poco el rosario,
  Athera nintzen batekin. (bis) y me salí con una de ellas.

  6. Perpiñoalek ez dik erraiten No miente Perpiñal en
  Bere kopletan gezurrik; sus coplas diciendo que
  Aberatsak ohoreak ditik los ricos, vivos o
  Hilik ala bizirik. difuntos, reciben honores.
  Bertze munduan hala direnetz Pero no dice si en el otro
  Ez duk ageri berririk. (bis) mundo sucede lo mismo.

  7. Aberatsentzat on dena, Lo que es justo para los
  Zendako ez da guretzat? ricos, ¿por qué no lo es para
  Arrazoin onez yuya dezagun nosotros? En buena lógica
  Ez dugunetz Yinko bat, es para pensar si no tenemos
  Ala aberatsak ez diren un mismo Dios, o si los ricos
  Huin suyet bekhaturat. (bis) no estan sujetos al pecado.

  De un cuaderno mecanografiado, traído de América del Sur, Buenos
  Aires.

  B. Versión Oronoz:

  1. Uso xuria, errazu:
  Nora joaten zira zu?
  Espainiako mortuak oro
  Denak elurra dituzu.
  Gaurko zure ostatu
  Etxe neurian badezu. (bis)

  2. Ez nau izitzen elurrak,
  Ez eta gauaren illunak.
  Maitiarekin pasa netzake
  Gauak eta egunak;
  Gauak eta egunak,
  Basa mortuan oianak.

  3. Uso eder bat airian
  Erredik (errerik) obe marian (mayian).
  Zu bezalakoik eztela jaio
  Espainian guzian,
  Ez eta ere Frantzian,
  Iruzkiaren azpian. (bis)

  4. Uso xuri atera omen da A una blanca paloma que ha
  Frantziako mugatik. pasado la muga de Francia
  Lumeño bat erori omen zayo se le ha caído una plumita
  Egaltxo biyen artetik.

  Eusko Ikaskuntza