Auñamendi Eusko Entziklopedia
Fondo Bernardo Estornés Lasa

Buscador

Home > Auñamendi > PROFESIÓN

PROFESIÓN


toolbox

  • other languages:
  • escuchar
  • share

Acción y efecto de profesar (suf), -lari, -ari (c), -tzu (B, R), aitormen (G), ait(h)ormen (L), aitorpen, aitorketa (Pl. Mug), aitortza, aitorkuntza (EKIN).

Empleo, facultad u oficio que cada uno ejerce, ogibide (B, G, R), buruzpide (G), lanbide (AN, BN, L, S, Lh), irabazbide (BN-s, R), bizibide (B, BN-baig-gar, R), lankintza (L, H, Lh), harrobi-ogi (L, AN, H, S, Fx. Lh), izangune (Hb, Lh), professione (Leiz); zer lankintza duzu? (L, H, Lh), ¿qué profesión tiene?; bizioidea ta ogibidea eztira bardiñak; lenengoak erderazko «estado de vida», esan gura dau bigarrerrenak «profesión» (Euskalz. 1-167-14), las palabras bizibide y ogibide no son iguales; la primera quiere decir «estado de vida», la segunda «profesión»; izurriak, gatxak, etxe edo senitarteko naigabeak kendu deutsuen egikizun ta ogibidea (Ur. Maiatz. 44-18), el empleo y la profesión de que os han privado la peste, el mal, la aflicción de casa o de familia; lanbide artan asi eta azi zan bi gazte eder aen amorio garbia (G), el amor puro de aquellos dos jóvenes comenzó y se desarrolló en aquella profesión.

Empleo, facultad u oficio que cada uno ejerce, ogibide (B, G, R), buruzpide (G), lanbide (AN, BN, L, S, Lh), irabazbide (BN-s, R), bizibide (B, BN-baig-gar, R), lankintza (L, H, Lh), harrobi-ogi (L, AN, H, S, Fx. Lh), izangune (Hb, Lh), professione (Leiz); zer lankintza duzu? (L, H, Lh), ¿qué profesión tiene?; bizioidea ta ogibidea eztira bardiñak; lenengoak erderazko «estado de vida», esan gura dau bigarrerrenak «profesión» (Euskalz. 1-167-14), las palabras bizibide y ogibide no son iguales; la primera quiere decir «estado de vida», la segunda «profesión»; izurriak, gatxak, etxe edo senitarteko naigabeak kendu deutsuen egikizun ta ogibidea (Ur. Maiatz. 44-18), el empleo y la profesión de que os han privado la peste, el mal, la aflicción de casa o de familia; lanbide artan asi eta azi zan bi gazte eder aen amorio garbia (G), el amor puro de aquellos dos jóvenes comenzó y se desarrolló en aquella profesión.

Profesión religiosa, zin (BN, G?, L, R, S), ait(h)or (Duv.), botagintza, zingintza, ziñ-aitor, ziñ-itz, profesa (Pl. Mug); gezurrezko zina (AN, BN, L, S, H, Lh), profesión falsa; Kristoren Ebanjelioari ekhartzen diozuen aithor ethorkorraren gatik (Duv), por vuestra obediencia en la profesión del Evangelio de Cristo.

Hacer profesión de una costumbre o habilidad; jactarse de ella, arropuztu (B, G), illarraindu (G?), arrandiatu (AN), urgoitu (L?); esan dan garaipenarekin illarraindurik (Lard. Test. 294-14), jactándose de la victoria que se ha dicho.

Profesión en campos (suf), -kuntza (c), -gintza (B, G, L), go (BN, L, R, S), -gingo (BN-s, R), -zaingo, zaintza (Pl. Mug).

Profesión de cantero, argintza (AN, B, G), argingoan (R-uzt), pegarkintza (H, Lh).

Profesión de albañil, hargintza (Duv. ms).

Profesión de carpintero, zurgin (AN, B, BN, G, L, R), arotz (B, G, L-côte), zurgingo (R-uzt); domeka eta jai osoetan eragotzitako bearrak dira: soloko bearrak, basokoak, argintza, arotzia, erramientagintza, oiñetakogintza (Bart. 1-156-20), las profesiones prohibidas en los domingos y días de fiesta entera son: los trabajos del campo, los de la selva, la cantería, la carpintería, fabricación de herramientas, fabricación de calzado; arotzaren etxean otzarea aurki, errementariaren etxean zotza burduntzi (Bi), en casa del carpintero la cesta (sirve de) silla, en casa del herrero el palo (sirve de) asador.

Profesión de herrero, arotz (AN-b-est-lar, BN-s, G-etx, R, S), harotz (BNc), harots (L-s); arotzaren etxean kapitxaleak zurez (Sc), en casa del herrero morillos de madera.

Profesión de carnicero, arakin (B-m, G, L), harakin (BN), arakingo (BN, aezk. Az); arakina, erhak behia eta indak komago baten oiria (Oih. Prov. 30), carnicero, mata la vaca, y dáme un comado (moneda antigua) de liviano.

Profesión de pastelero, pastizkintza (L, H, Lh).

Profesión de sastre, dendarigoa, dendarikintza (Lh).

Profesión de cintero, xingolakintza (L?, Duv.).

Profesión de sastre y costurera, dendalgo (BN, Sal, S), dendaltza (BN).

Profesión de brujería, sorgingo (AN, Lc).

Profesión de adivino, asmagintza.

Profesión de carretero, gurdikintz (L, H, Lh).

Diccionario Auñamendi


Our Sponsors