Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Hasiera > Liburu eta aldizkariak > Aditz-finitotasuna haur elebidunen...

Kode bereizketa eta bateraketa eremu urriko hizkuntzarekiko elebitaun goiztiarrean

Aditz-finitotasuna haur elebidunen euskaran eta gaztelanian

 • Egilea: María José Ezeizabarrena
 • Argitalpenaren izenburua: Kode bereizketa eta bateraketa eremu urriko hizkuntzarekiko elebitaun goiztiarrean
 • Sailaren izenburua Ikastaria. Cuadernos de Educación
 • Izenburua ingelesez: Verb finiteness in the speech of Basque/Spanish bilingual children
 • Urtea: 2000
 • Jatorrizko hizkuntza: Euskara
 • Laburpena gazteleraz: Este trabajo trata sobre la adquisición de la morfología del verbo por parte de niños bilingües que adquieren el euskera y el castellano simultáneamente, con el fin de fomentar el debate sobre la fusión o separación de idiomas. A pesar de la distinta organización de los marcadores de persona, la adquisición de la morfología del verbo en euskera y en castellano se produce siguiendo una secuencia muy similar: los marcadores de concordancia con el sujeto en el verbo aparecen antes que los marcadores de objeto. Además, estas fases en la adquisición son cronológicamente paralelas en los dos idiomas. Sin embargo, la distribución de las formas de verbo en infinitivo en oraciones principales parecen ser bastante distintas en ambos idiomas: son más frecuentes y muestran mayor variedad en euskera.
 • Laburpena euskaraz: Haur elebidunak bereganatzen ari dituen bi hizkuntzak bereizten dituen jakin nahian, euskal eta erdal aditz-morfologikoaren aldi bereko bereganatzea aztertu da lan honetan. Euskaraz eta gaztelaniaz aditzaren barruko pertsona-marken antolaketa oso desberdina izan arren antzeko hurrenkera erakusten dute haurrek bi hizkuntzetako morfologiaren bereganatzerakoan: lehenengo subjektuarekiko komunztadura-markak bereganatu dituzte haurrek, eta beranduxeago objektuekikoak, bateratsu bi hizkuntzetan. Aldiz, alde nabarmena erakusten dute euskaraz eta gaztelaniaz, aditz jokatugabeen erabilerari dagokionean, euskaraz askoz ere maizago ageri baitira aditz jokatugabe desegokiak, gaztelaniazkoen aldean.
 • Laburpena frantsesez: Ce travail traite de l'acquisition de la morphologie du verbe de la part des enfants bilingues qui apprennent l'euskera et l'espagnol, a fin de fomenter le débat sur la fusion ou la séparation des langues. Malgré l'organisation des marqueurs de personne, l'acquisition de la morphologie du verbe en euskera et en espagnol se produit en suivant une séquence semblable: les marqueurs de concordance avec le sujet dans le verbe apparaissent avant les marqueurs d'objet. De plus, ces phrases dans l'acquisition sont chronologiquemente parallèles dans les deux langues. Pourtant, la distribution des formes de verbe à l?infinitif dans les phrases principales semble être assez diff é rente dans les deux langues: elles sont plus fréquentes et plus variées en euskera.
 • Laburpena ingelesez: This paper deals with the acquisition of verb morphology by bilingual children acquiring Basque and Spanish simultaneously, in order to further the discussion about the fusion or separation of languages. Despite the different organisation of person markers, the acquisition of Basque and Spanish verb-morphology takes place following a very similar sequence: subject-agreement markers on the verb appear earlier than object markers. Moreover, these acquisitional steps are chronologically parallel in the two languages. However, the distribution of infinitive verb forms in main sentences appear to be quite different in both languages: they are more frequent and appear in a larger variety of context in Basque.
 • Materiak gazteleraz: Lengua ,  Educación multilingüe
 • Argitalpenaren alea: 12
 • Argitaratze tokia: Donostia-San Sebastián
 • Argitaratzailea: Eusko Ikaskuntza
 • Orrialdeak: 31-46
 • ISBN: 84-8419-966-5
 • ISSN: 1137-4446
 • Oharrak: Continuación de Cuadernos de Sección. Educación
Eusko Ikaskuntza