Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Hasiera > Liburu eta aldizkariak > Sistema educativo y libertad religiosa

Sistema educativo y libertad religiosa

 • Egilea: Juan Goti Ordeñana
 • Sailaren izenburua Cuadernos de Sección. Derecho
 • Urtea: 1995
 • Jatorrizko hizkuntza: Español
 • Laburpena gazteleraz: Este trabajo plantea un tema problemático en muchas legislaciones europeas, y que se subraya en los convenios internacionales: es el problema de la formación religiosa y moral conforme a las convicciones de los padres. Se divide la investigación en dos partes: la primera delimita el marco legislativo de nuestro sistema educativo, dentro del que hay que encuadrar el tema. Traza las líneas establecidas en la normativa constitucional, y en las leyes orgánicas, amén de la concreción que se está haciendo en las Autonomías, especialmente en Euskadi. A lo que se añaden las normas de los convenios internacionales La segunda es un análisis de la enseñanza religiosa, considerando la función que corresponde al Estado, y las actitudes que han tomado la LODE y la LOGSE. Terminando con un estudio crítico del cumplimiento de los principios constitucionales, y las exigencias que se derivan de los Acuerdos firmados con las diversas confesiones religiosas, y cómo se podrán cumplir con la normativa dada.
 • Laburpena euskaraz: Lan honetan, bai Europako legeria askotan agertzen den eta bai nazioarteko itunean azpimarratua den gai eztabaidatu bat planteatzen da: gurasoen iritzien araberako erlijio eta gizalege heziketa. Ikerketa bi partetan zatitua da: lehenak gure hezkuntza sistemaren legeria-esparrua mugatzen du, gaian haren baitan kokatu beharra delarik. Arau konstituzionaletan eta lege organikoetan finkaturiko lerroak azaltzen dira lan honetan, bai eta Autonomietan, eta Euskadin bereziki, egiten ari den zehaztapena. Guzti horri nazioarteko itunen arauak erasten zaizkio. Bigarren zatia erlijio irakaskuntzaren analisia da. Estatuari dagokion funtzioa eta LODE eta LOGSE legeek hartu duten norabidea kontuan hartuz. Amaitzeko, azterketa kritikoa azaltzen dut printzipio konstituzionalak eta hainbat erlijio-konfesiorekin sinaturiko itunei dagozkien exijentziak nola betetzen diren ikertuz, bai eta delako arautegi horrekin nola bete ahal izango diren.
 • Laburpena frantsesez: Ce travail expose un sujet problématique dans bien des législations europénnes, et qui esto souligné dans les conventions internationales: le problème de la formation religieuse et morale conformément aux convention des parents. La recherche se divise en deux parties: la première délimite le champ législatif de notre système éducatif, dans lequel il faut encadrer le sujet. Elle trace les lignes établies dans les normes constituionnelles, et dans les Lois organiques, de plus de la concrétion qui se fait dans les Autonomies, spécialement en Euskadi. A quoi il faut ajouter les normes des accords internationaux.La seconde est une analyse de l'enseignement religieux, en considérant la fonction qui correspond à l'Etat, et les attitudes prises par la LODE et la LOGSE. En terminant par une étude critique de l'exécution des principes de la Constitucion, et les exigences qui découlent des Accords signés avec les diverses confessions religieuses, et comment on pourra s'acquitter des normes donnés.
 • Materiak gazteleraz: Derecho
 • Argitalpenaren alea: 9
 • Argitaratze tokia: Donostia-San Sebastián
 • Argitaratzailea: Eusko Ikaskuntza
 • Orrialdeak: 77-132
 • ISSN: 0213-0483
 • Leku izenak: Euskal Herria
Eusko Ikaskuntza