Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Hasiera > Liburu eta aldizkariak > Conservación y restauración

Conservación y restauración

 • Egilea: Xabier Martiarena
 • Sailaren izenburua Cuadernos de Sección. Artes Plásticas y Monumentales
 • Urtea: 1992
 • Jatorrizko hizkuntza: Español
 • Laburpena gazteleraz: Se trata de explicar someramente, el proceso de degeneración de las obras de arte y la acción de los agentes que lo producen, como la humedad, la luz, la sales, etc., así como describir dicho proceso de alteración y destrucción. Dado que las obras de arte se realizan sobre diferentes materiales, veremos cómo inciden, dichos agentes de destrucción, sobre la propia naturaleza de ciertos soportes, tales como la madera, la tela y la piedra. La conservación y la restauración, son dos actividades creativas emparejadas, que tratan de salvar nuestro patrimonio histórico-artístico. Describimos cuál es su fundamento teórico, en qué consiste cada una de ellas, cuál es su función y las diferentes técnicas que existen para su realización. Actualmente, existen técnicas auxiliares, tanto en referencia a los métodos de examen (rayos X, rayos infrarrojos, etc), como a los de laboratorio (cromatografía, etc.), que son vitales en el proceso de restauración
 • Laburpena euskaraz: Artelanen endekatze prozesua eta beronen eragileak, hala nola hezetasuna, argia, gatzak, etb. modu laburrez azaltzea da lan honen helburua, aipaturiko aldaketa eta suntsipen prozesuaren deskribapena ere egin nahi delarik. Artelanak material desberdinez eginak izanik, suntsipen-eragile horiek euskarri desberdinen natura bera, hau da, zura, mihisea eta harria nolatan ukitzen duten ikusiko dugu. Kontzerbazioa eta errestaurazioa, parekaturik doazen bi sormen-iharduerok gure ondare historiko artistikoa babestea dute helburu. Beraien oinarri teorikoa azaltzen dugu hemen, zertan datzan bakoitza, haien funtzioa zein den eta beraiek burutu ahal izateko dauden teknika desberdinak. Egungo teknika laguntzaieak, bai azterbideetan (X izpiak, izpi infragorriak, etab.) bai laborategiko metodoetan (Kromatografia, etab.), guztiz premiazkoak gertatzen dira errestaurazio
 • Laburpena ingelesez: This is meant to be a brief explanation of the decaying progress of works of art and the action of the agents producing it, such as moisture, light, salts, etc., as well as to give a description of this altering and damaging process. As works of art are made of or applied onto different materials, we'll verify how those destructives agents affect the natural features of certain materials, sucha as wood, cloth or stone. Preversing and restoring are two creative activities, linked to cachother, both intending to save our History and Art-Heritage. We'll describe their theoretic basis, what either of them consists of, what their function is and the actual techiniques which are used to achieve this aim. At present we dispose of auxiliary techiniques, both for research methods (X-rains, infrared rays, etc.) as for laboratory methods (chromatography, etc. which are esential for the restoring
 • Deskriptoreak gazteleraz: Obras de arte ,  Restauración
 • Materiak gazteleraz: Arte
 • Argitalpenaren alea: 10
 • Argitaratze tokia: Donostia-San Sebastián
 • Argitaratzailea: Eusko Ikaskuntza
 • Orrialdeak: 177-225
 • ISSN: 0212-3215
Eusko Ikaskuntza