Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Hasiera > Liburu eta aldizkariak > Molinos de río en el Valle del Gobela (Bizkaia)

Digitalizazioaren babeslea:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren logoa

Molinos de río en el Valle del Gobela (Bizkaia)

 • Egilea: Alberto Díez Sáiz
 • Sailaren izenburua Cuadernos de Sección. Antropología-Etnografía
 • Urtea: 1995
 • Jatorrizko hizkuntza: Español
 • Laburpena gazteleraz: Dentro del marco de la antigua Merindad de Uribe, de cuyos molinos de río pretendo ocuparme en sucesivas etapas de investigación, sin olvidarme de aludir a las ferrerías que "labraron" hierro junto a algunos de ellos, nos encontraremos con más de doscientos sesenta molinos y unas setenta ferrerías que existieron en cincuenta y dos municipios, repartidos por las cuencas de nueve ríos-madre. Molinos de los que intentaremos conocer cuándo y dónde fueron construidos, las moliendas que tuvieron y otros interesantes datos sobre su maquinaria y sus biografías, para terminar refiriéndome a sus últimos años de vida y su estado actual. Todo ello contemplando desde la importancia que el antiguo molino harinero tuvo como elemento de transformación del grano en harina, del grano en riqueza, en una sociedad mayoritariamente agraria, y que por su trascendencia social debemos tener muy en cuenta si de veras nos interesa tratar de reconstruir y comprender la vida de nuestros antepasados. En este primer trabajo me preocupo fundamentalmente de los treinta y tres molinos, con una ferrería asociada a uno de ellos, que asentaron en la cuenca del Gobela y mantuvieron su actividad en las anteiglesias de Berango, Erandio, Getxo, Leioa y Sopelana.
 • Laburpena euskaraz: Aintzinako Uribeko lurraldean kokaturik ziren errotari buruz ikerketa egiten ari nintzela berrehun eta hirurhogeita hamar errota baino gehiago aurkitu nituen berrohogeita hamabi herrietan eta bederatzi erreketan. Zatika zatika joango naiz ikerketa horretan, sarritan haien saihetsetan ziren burdin olak ahaztu gabe. Errotak noiz eta non eraikiak ziren ezagutuko ditugu, zenbaiterainoko ehoketak egiten zituzten eta beren makine tresnariak eta bizitza, eta bukatzeko azken urteotako ainbat datu eta egungo egoera. Ikusi egingo dugu errotak nolako garrantzia zuten garaua irina biurtuz, garaua aberastasun iturri, gehienbat nakazari zen mundu hartan. Eta hori, gure aurretikoen bizitza obeto ezagutzeko gizarte etorbidea benetan arakatuz. Lehendabiziko lan hontan hogeita hamahiru errota eta burdin ola bat aztertuko ditut, denak Gobela erreka ingurukoak, Berango, Erandio, Getxo, Leioa eta Sopelana herrietan zehar.
 • Laburpena frantsesez: Dans le marc de l'ancien territoire d'Uribe, dont moulins de rivière j'ai l'intention de m'ocupper en soccessises étapes d'investigation, sans m'oublier de fair allusion aux forges qui ont labouré du fer à côté de quelques d'eux, noustrouverons plus de deux cen soixante moulins et environs soixante forges qui ont éxisté dans cinquante deux villes despersés par les ecuelles de neuf fleuves-mère. Des moulins dont nous essayerons de connaître quand et où ont été construits, les roues qui ont eu et d'autres renseignements interésants sur leur maquinaire et leurs biographies, pour finir en apportant sur leurs dernières années de vie el teur état actuel. Tout ça comtemplé dès l'importance que l'ancien moulin meneuneri a eu comme élément de transformation du grain en farine, du grain en richesse, dans une société majeurement agraire et que pour sa trascendence social nous devons tenir en compte si vraiemente nous sommes interésés par essayer de reconstruire et de comprende la vie de nos ancêtres. Dans ce premier travail je m'occupe, sur tout, des treinte trois moulins, avec une forge associée à un d'eux, que se sont possés dans l'ecuelle du Gobela et qui ont maintenu leur activité dans les villages de Berango, Erandio, Getxo, Leioa et Sopelana.
 • Materiak gazteleraz: Antropología
 • Argitalpenaren alea: 13
 • Argitaratze tokia: Donostia-San Sebastián
 • Argitaratzailea: Eusko Ikaskuntza
 • Orrialdeak: 95-145
 • ISSN: 0213-0297
 • Leku izenak: Bizkaia ,  Berango ,  Erandio ,  Getxo ,  Leioa
Eusko Ikaskuntza