Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Hasiera > Liburu eta aldizkariak > Multimedia telematics

XIV Congreso de Estudios Vascos, Informazioaren gizartea = Sociedad de la información = Société de l'information

Multimedia telematics

 • Egilea: Luis Rodríquez-roselló
 • Argitalpenaren izenburua: XIV Congreso de Estudios Vascos, Informazioaren gizartea = Sociedad de la información = Société de l'information
 • Sailaren izenburua Congresos de Estudios Vascos
 • Izenburua ingelesez: Multimedia telematics
 • Urtea: 1997
 • Jatorrizko hizkuntza: Inglés
 • Laburpena gazteleraz: El reto derivado de la transformación de la sociedad industrial hacia una sociedad de la información y el conocimiento, junto con la globalización de la economía es la dependencia cada vez mayor de todas las actividades económicas e industriales de las tecnologías de la información y la comunicación. La I+D de la UE en este ámbito trata de aportar una dimensión europea a los distintos aspectos implicados: desde las tecnologías e infraestructuras de base hasta las aplicaciones para los ciudadanos y las empresas. El objetivo es la articulación con otras políticas de la Unión que posibiliten satisfacer de manera integrada a nivel europeo, las necesidades de los ciudadanos de servicios de interés general avanzados y de alta calidad ,  de empresas, consumidores y trabajadores, para innovar los métodos de comercio y producción. Las acciones previstas posibilitarán igualmente un liderazgo europeo en la producción de contenidos y servicios basados en las nuevas tecnologías multimedia, mediante la realización del potencial inmenso de creatividad basado en nuestros recursos humanos y culturales.
 • Laburpena euskaraz: Ekonomiaren globalizazioarekin batean gertatzen ari den industria gizartea izenekoa informazio eta ezagupenaren gizarte bilakatzeko prozesuak bai ekonomia eta bai industria jarduera guztiak gero eta gehiago informazio eta komunikaziorako teknologien mende izatea ekarri du. Alor honetako EBko I+G delakoa inplikaturiko alderdi guztiei europar dimentsioa ematen saiatzen ari da: oinarrizko teknologia eta azpiegituretatik hiritarrei eta enpresei zuzenduriko aplikazioetaraino. Helburua Batasunaren beste politika batzuekin artikulatzea da, Europako mailan hiritarrek interes orokorreko zerbitzu aurreratu eta kalitate handikoen alorrean dituzten premiak modu integratuan asetzearren; bai eta enpresa, kontsumitzaile eta langileek merkataritza eta produkzio metodoak berritzeari begira dituztenak ere. Aurrikusitako ekintzek europar buruzagitza bideratuko dute, orobat, multimedia teknologia berrietan oinarrituriko eduki eta zerbitzuen produkzioari dagokionez, gure giza eta kultura baliabideetan oinarrituriko sormenezko ahalmeneskerga gauzatzearen bidez.
 • Laburpena frantsesez: Le défi découlant de la transformation de la société industrielle en une société de l'information et de la connaissance, lié à la globalisation de l'économie est la dépendance toujours plus grande de toutes les activités économiques et industrielles des technologies de l'information et de la communication. Le I+D de l'Union Européenne dans ce domaine tente d'apporter une dimention européenne aux différents aspects impliqués: depuis les technologies et les infrastructures de base jusqu'aux applications pour les citoyens et les entreprises. Le but en est l’articulation avec d'autres politiques de l'Union qui puissent satisfaire, de façon intégrée au niveau européen, les nécessités des citoyens de services d'intérêt général avancés et de haute qualité; d'entreprises, de consommateurs et de travailleurs, pour innover les méthodes de commerce et production. Les actions prévues faciliteraient également un leadership européen dans la production de contenus et de services basés sur les nouvelles technologies multimédia, au moyen de la réalisation du potentiel immense de créativité basé sur nos ressources humaines et culturelles.
 • Laburpena ingelesez: The challenge derived from the transformation of the industrial society towards a society of information and knowledge, together with the globalization of the economy is the ever-growing dependency on all the economic and industrial activities wich revolve around technologies of information and communication. The R+D activities in the EU in this context attempt to provide a European dimension to the different aspects involved: from basic technologies and infrastructures up to applications for citizens and companies. The objective is the articulation with other policies of the European Union that make it possible to satisfy, in an integrated way, the citizens' demand for general advanced and high-quality services at the European level, for companies, consumers and workers, in order to innovate the methods of trade and production. The anticipated actions also enables a European leadership in the production of contentsand services based on the new multimedia technologies, through the crystallization of the immense potential of creativity based on our human and cultural resources.
 • Deskriptoreak gazteleraz: Investigación ,  Telemática ,  Multimedia ,  Redes ,  Educación ,  Formación ,  Conocimiento
 • Deskriptoreak euskaraz: Ikerketa ,  Telematika ,  Multimedia ,  Sareak ,  Hezkuntza ,  Prestakuntza ,  Ezagupena
 • Deskriptoreak frantsesez: Recherche ,  Télématique ,  Multimédia ,  Réseaux ,  Education ,  Formation ,  Connaissance
 • Deskriptoreak ingelesez: Research ,  Telematics ,  Multimedia ,  Networks ,  Education ,  Training ,  Knowledge
 • Materiak gazteleraz: Internet
 • Argitalpenaren alea: 14
 • Argitaratze tokia: Donostia-San Sebastián
 • Argitaratzailea: Eusko Ikaskuntza
 • Orrialdeak: 13-22
 • ISBN: 84-89516-62-6
Eusko Ikaskuntza