Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Hasiera > Liburu eta aldizkariak > Un ejemplo del conflicto social...

Digitalizazioaren babeslea:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren logoa

Tokiko Historiaz II. Ihardunaldiak: gatazka eta gizarteaz = II Jornadas de Historia Local: sociedad y conflicto

Un ejemplo del conflicto social en el artesanado de Bilbao: las fugas de aprendices (1600-1900)

 • Egilea: Juan Gracia Cárcamo
 • Argitalpenaren izenburua: Tokiko Historiaz II. Ihardunaldiak: gatazka eta gizarteaz = II Jornadas de Historia Local: sociedad y conflicto
 • Sailaren izenburua Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
 • Urtea: 1991
 • Jatorrizko hizkuntza: Español
 • Laburpena gazteleraz: El objetivo de este breve estudio ha sido el demostrar cómo en el artesanado existían fuertes conflictos sociales al contrario de lo que pretende la historiografía tradicional sobre el tema. Hemos escogido como caso de estudio el ejemplo de Bilbao desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX. En esta ciudad, como es normal en el Antiguo Régimen, la mayoría de los aprendices procedían del entorno rural de la provincia. En cuanto al conflicto social hemos elegido una circunstancia repetida (la fuga de aprendices) donde se manifiesta claramente la rivalidad entre maestros artesanales y aprendices. En algunos casos -muy pocos, ciertamente- las fugas de los aprendices son consecuencia de su carácter inmaduro y de su rebeldía contra la autoridad. Por el contrario, lo más habitual es que la fuga de los aprendices afecte a muchachos sensatos que intentan evitar una explotación por parte de los maestros artesanales. La razón de ello es la siguiente: Aunque los contratos de aprendizaje duraban normalmente 4 ó 5 años la mitad de este período estaba dedicada a que el aprendiz conociera fundamentos de su futura profesión. Pero al cabo de 2 años, el aprendiz se convertía en mano de obra cualificada y, sobre todo, barata ya que no cobraba ningún salario. Algunos aprendices se rebelaban contra este sistema, huyendo del taller artesanal para buscar trabajo como oficiales que dominaban un oficio
 • Laburpena euskaraz: Azterlan labur honek artisautzan gatazka sozial handiak izan zirela frogatu nahi du, historiografia tradizionalak gai honen aurrean erakutsi ohi duenaren guztiz bestaldera beraz. Azterlan hau burutzeko Bilbo hartu dugu kokaleku, XVII. mendetik XIX. mende bukaera bitarteko denboran. Antzinako Errejimenean gertatu ohi zen bezala, hiri honetako aprendiz gehienak probintziako nekazal girotik zetozen. Gatazka sozialari dagokionez, behin eta berriro errepikatzen zen fenomenoa hartu dugu: aprendizen ihesak. Arazo honetan argi eta garbi ageri da artisau maisu eta aprendizen arteko etsaigoa. Zenbaitetan -oso guxitan, egia esan- aprendizen ihesak beren izakera heldugabe eta agintearen aurreko jazarpenaren fruitu ziren. Aitzitzik, aprendizen ihesak artisau maisuen esplotazioa saihestu nahirik buruturiko ekintzak ziren eskuarki. Hona erabaki horretarako arrazoia: nahiz ikaskuntza kontratuek laupabost urteko iraupena zuten, ikastaldi honen denboraren erdia baizik ez zen erabiltzen aprendizak etorkizuneko lanbide hura ikas zezan. Bi urteren buruan, aprendiza eskulan koalifikatu eta, batez ere, merkea bihurtzen zen, ez bait zuen inolako soldatarik jasotzen. Aprendiz batzu sistema honi jazartzen zitzaien, artisau tailerretik ihes egin ondoan ofizial gisa lan egiteko asmoz
 • Laburpena ingelesez: The objective of this short study has been that of showing how is craftmanship there existed strong social conflicts, opposite to what traditional historigraphy expected on the subject. We have chosen as case of study the example of Bilbao from the XVII century till the end of XIX century. In this city, as it is usual in the Ancien Régime, most of apprentices come from the rural province surroundings. Regarding the social conflict we have chosen a repetitive circunstance (the escape of apprentices) where the competition between craftmanship masters and apprentices is clearly shown. In some cases (very little really) the apprentices escape are a consequence of an inmature character and of default against authority. On the contrary, what is most usual is that escape of the apprentices is produced by sensible lads that try to avoid an explotation due to craftmanships masters. The reason for it is the following: though apprenticeship contracts lasted usually 4 or 5 years, half of this period was intended to make apprentices know the foundations of their future profession. But, in 2 years time, craftmanship turned into skilled and clear workforce for it did not receive any salary. Some apprentices revealed against this system, running away from the craftmanship workshop in order to be able to find work as officials that dominated the trade
 • Materiak gazteleraz: Historia
 • Argitalpenaren alea: 18
 • Argitaratze tokia: Donostia-San Sebastián
 • Argitaratzailea: Eusko Ikaskuntza
 • Orrialdeak: 109-121
 • ISBN: 84-87471-25-0
 • ISSN: 0212-6397
 • Leku izenak: Bizkaia ,  Bilbao
Eusko Ikaskuntza