Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Home > Publishing > Sustrato romano y disposición...

Revisión del Arte Medieval en Euskal Herria = Erdi Aroko Artearen berrikusketa Euskal Herrian = Révision de l'Art Médiéval en Euskal Herria

Sustrato romano y disposición gotizante : sobre los caracteres del gótico vascongado

 • Author: Eduardo Artamendi
 • Publication title: Revisión del Arte Medieval en Euskal Herria = Erdi Aroko Artearen berrikusketa Euskal Herrian = Révision de l'Art Médiéval en Euskal Herria
 • Serie title: Cuadernos de Sección. Artes Plásticas y Monumentales
 • Year: 1996
 • Source language: Español
 • Summary in spanish: De época gótica fue la primera arquitectura civilizada naturalizada en el Bajo País Vasco. En prueba de voluntad urbana, sus villas comerciales pronto erigieron templos ojivales de espacio jerarquizado. Eran trasuntos de una refinada idea del mundo ultraterreno, según los usos europeos coetáneos. Aferradas a viejos recelos de raíz tribal frente a la diferenciación social por contra, villas rurales y aldeas prefirieron templos sencillos, recintos poco caracterizados e igualitarios. Mínima era la "disposición gotizante" y máxima la adhesión a los modas post-romanos, en la idea propia de espacio en ellos esbozada
 • Summary in basque: Aro gotikokoa izan zen Behe Euskal Herrian naturalizaturiko lehenengo arkitektura zibilizatua. Hiri borondatea adieraziz, merkatal hiribilduek laister eraiki zituzten espazio hierarkizaturiko tenplu oxibalak. Heriotz ondoko munduaren idei sofistikatu baten antzirudiak ziren, orduan Europan gertatzen zen arabera. Jatorri tribalezko desberdintzapen sozialaren aurreko susmo zaharrei loturik berriz, herri eta herrizkek, nahiago izan zituzten templu simpleak, gutxi karakterizatuak eta berdinkoiak. Gutiena izan zen "jarrera gotikozalea" eta gorena, erroma-osteko moduei joera, eraikuntza hoietan zirriborroturiko idei espazial berezian
 • Summary in english: It was in gothic time when the first civilised architecture became naturalised in the Low Basque Country. Showing urban will, commercial towns soon built ogival churches of hierarchized space. They offered the representation of a sophisticated idea about de spiritual world, as it was common in Europe contemporary. Grasped to old fears from tribal origin against social differentiation on the contrary, little towns and villages preferred simple temples, places slightly characterised and equalitarian. Minimun was the "gothic disposition" and maximun the adhering to post-Roman modes in the idea of space sketched in they
 • Subjects in spanish: Arte gótico
 • Publication number: 15
 • Edition location: Donostia-San Sebastián
 • Publisher: Eusko Ikaskuntza
 • pages: 199-203
 • ISBN: 84-89516-06-5
 • Toponym: Euskal Herria ,  Europa
 • Notes: 1as Jornadas de Arte Vasco - Revisión del Arte Medieval. San Sebastián, 6-10 de Marzo de 1996
Eusko Ikaskuntza