Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Hasiera > Liburu eta aldizkariak > Archivo General de Navarra...

Archivo General de Navarra. (1349-1387). V. Documentación Real de Carlos II (1368-1369)

Archivo General de Navarra. (1349-1387). V. Documentación Real de Carlos II (1368-1369)

 • Egilea: María Teresa Ruiz San Pedro
 • Argitalpenaren izenburua: Archivo General de Navarra. (1349-1387). V. Documentación Real de Carlos II (1368-1369)
 • Sailaren izenburua Fuentes Documentales Medievales del País Vasco
 • Urtea: 2003
 • Jatorrizko hizkuntza: Español
 • Laburpena gazteleraz: La presente publicación continua la serie iniciada en los volúmenes 76, 82, 92 y 107 de la colección, en este caso están contenidos los documentos correspondientes a los años 1368 y 1369 del reinado de Carlos II de Navarra (1349-1387) conservados en las secciones de Comptos, Papeles sueltos y Registros del Archivo General de Navarra. En este momento Carlos II divide su interés entre la guerra civil castellana, que acabará en este momento (1369) y sus intereses en Francia, donde intentará solucionar el problema de la posesión de Montpellier, lo que explica su marcha a Francia a mediados de 1369. Esto conflictos se reflejaran en la documentación aquí presentada, ya que aparecen numerosas referencias, sobre todo relativas a los gastos económicos que conlleva la guerra y por otro lado Juana, su mujer, se hace cargo del gobierno en su ausencia. Por otro lado aparecen datos de gran interés para el conocimiento del funcionamiento del reino de Navarra en el ámbito político, económico y administrativo.
 • Laburpena euskaraz: Argitalpen honek jarraipena ematen dio bildumaren 76., 82., 92. eta 107. zenbakietan abiaturiko sortari. Nafarroako Karlos II.aren erregealdiko (1349-1387) 1368 eta 1369 urteei dagozkien eta Nafarroako Artxibo Nagusiko Comptos, Papeles sueltos eta Registros sailetan dauden dokumentuak biltzen ditu oraingo ale honek. Une horretan zatiturik ageri dira Karlos II.aren interesak: alde batetik Gaztelako gerra zibila, orduantxe amaitu zena (1369) eta, bestetik, Frantzian zituen interesak, Montpellierreko jabegoaren auzia konpontzen saiatuko zen, eta era horretara ulertzen da Frantziara joan izana 1369 urtearen erdian. Gatazka horiek ageriko dira hemen aurkezten den dokumentazioan, erreferentzia asko baitaude, batez ere gerrak dakartzan diru gastuei dagozkienak; bestalde, Joana emazteak gobernua bere gain hartu zuen erregea kanpoan zegoen bitartean. Dokumentazio honetan interes handiko datuak agertzen dira Nafarroako erresumaren funtzionamendua ulertzeko hala politika nola ekonomia eta administrazioaren alorretan.
 • Laburpena frantsesez: Cette publication continue la série commencée dans les volumes 76, 82, 92 et 107 de la collection. On y trouve, dans ce cas, les documents correspondant aux années 1368 et 1369 du règne de Carlos II de Navarre (1349-1387) conservés dans les sections de Comptos, Papeles sueltos y Registros del Archivo General de Navarra (Comptes, Documents libres et Registres des Archives Générales de Navarre). A ce moment-là, Carlos II partageait son attention entre la guerre civile espagnole, qui se terminait à ce moment-là (1369) et ses intérêts en France, où il essayera de résoudre le problème de la possession de Montpellier, ce qui explique son départ pour la France au milieu de l'an 1369. Ces conflits seront reflétés dans la documentation ici présente, car ils apparaissent dans de nombreuses références, surtout relatives aux frais qu'implique la guerre, et d'un autre côté Juana, sa femme, se charge de gouverner en son absence. D'autre part, apparaissent des données d'un grand intérêt pour la connaissance du fonctionnement du règne de Navarre dans le domaine politique, économique et administratif.
 • Laburpena ingelesez: The present publication continues with the series begun in volumes 76, 82, 92 and 107 of the collection. In this case it contains the documents corresponding to the 1368 and 1369 of the reign of Charles II of Navarre (1349-1387) preserved in the Comptos, Loose Documents and Records of the General Archives of Navarre. At this time Charles II divides his time between his interests in the civil war in Castille, that was to end at this time (1369), and his interests in France, where he attempted to solve the problem of the possession of Montpellier, which explains his move to France by mid 1369. These conflicts are reflected in the documentation presented herein, as there are numerous references, above all related to the economic expenses of the war and on the other hand Juana, his wife, is placed in charge of the government in his absence. On the other hand there are also data of great interest for the knowledge of the functioning of the kingdom of Navarre in the political, economic and administrative fields.
 • Deskriptoreak gazteleraz: Carlos II de Navarra el Malo
 • Materiak gazteleraz: Documentación vasca
 • Argitalpenaren alea: 121
 • Argitaratze tokia: Donostia-San Sebastián
 • Argitaratzailea: Eusko Ikaskuntza
 • Orrialdeak: 1-370
 • ISBN: 84-8419-918-5
 • Leku izenak: Navarra
Eusko Ikaskuntza