Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Hasiera > Liburu eta aldizkariak > Euskal antzertiaz ikerketa zenbait

Euskal kritika, gaur = La crítica vasca, hoy = La critique basque aujourd'hui

Euskal antzertiaz ikerketa zenbait

 • Egilea: Patri Urkizu Sarasua
 • Argitalpenaren izenburua: Euskal kritika, gaur = La crítica vasca, hoy = La critique basque aujourd'hui
 • Sailaren izenburua Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura
 • Izenburua ingelesez: Some research on Basque theatre
 • Urtea: 2002
 • Jatorrizko hizkuntza: Euskara
 • Laburpena gazteleraz: Después de lo que Humboldt escribiera en 1801 sobre los vascos y particularmente sobre el teatro popular vasco, muchos han sido los que han tratado de dar a conocer el mismo, bien en el siglo XIX (Chaho, Michel, Vinson, Webster...), bien en el XX (Labaien, Oyharçabal, Garamendi, Etchecopar, Mozos, Urkizu...). Por desgracia, la única tesis presentada en euskara, el trabajo de Iñaki Mozos sobre Jean de Parisen Trageria, y el trabajo DEA de Ixabel Etxeberria sobre el teatro de Pierre Larzabal, permanecen inéditos. Por lo tanto, queda mucho por hacer tanto en el terreno de la edición como en el de las pastorales o en la información acerca de otras épocas, a la espera de los jóvenes investigadores.
 • Laburpena euskaraz: Humboldtek 1801ean euskaldunez eta bereziki euskal herri teatroaz idatzitakoaz geroztik anitz izan dira saiatu direnak honen berri ematen bai XIX. mendean (Chaho, Michel, Vinson, Webster....) bai eta XX. mendean (Labaien, Oyharçabal, Garamendi, Etchecopar, Mozos, Urkizu...). Tamalez euskaraz aurkeztu tesi bakarra, Iñaki Mozos-en lana Jean de Parisen Trageria-z, eta Ixabel Etxeberriaren DEA lana Pierre Larzabalen antzerkigintzaz oraindik argitaratu gabe daude, beraz lan asko dago egiteke bai argitaratze kontuan, bai pastoralen arloan bai eta beste aro zenbaiten argitzean ikerle gazteen zain.
 • Laburpena frantsesez: Après que Humboldt ait écrit en 1801 sur les basques et en particulier sur le théâtre populaire basque, nombreux sont ceux qui ont essayé de le faire connaître, soit au XIXe siècle (Chaho, Michel, Vinson, Webster...), soit au XXe siècle (Labaien, Oyharçabal, Garamendi, Etchecopar, Mozos, Urkizu...). Malheureusement, la seule thèse présentée en euskara, le travail d'Iñaki Mozos sur Jean de Parisen Trageria, et le travail DEA d'Ixabel Etxeberria sur le théâtre de Pierre Larzabal, demeurent inédits. Par conséquent, il reste beaucoup à faire aussi bien dans le domaine de l'édition que dans celui des pastorales ou dans l'information concernant d'autres époques, en attendant les jeunes chercheurs.
 • Laburpena ingelesez: After what Humboldt wrote in 1801 on the Basques and particularly on Basque popular theatre, many authors attempted to divulge Basque pastorals, both during the nineteenth (Chaho, Michel, Vinson, Webster…) and twentieth centuries (Labaien, Oyharçabal, Garamendi, Etchecopar, Mozos, Urkizu). Unfortunately, the only thesis presented in Basque, the work by Iñaki Mozos on Jean de Parisen Trageria, and the DEA work by Ixabel Etxeberria on the theatre by Pierre Larzabal, are as yet unpublished. Therefore, there is much to be done in the field of publication as well as in that of pastorals or information on other eras, while we wait for younger researchers to make their appearance.
 • Materiak gazteleraz: Teatro Vasco
 • Argitalpenaren alea: 19
 • Argitaratze tokia: Donostia-San Sebastián
 • Argitaratzailea: Eusko Ikaskuntza
 • Orrialdeak: 101-106
 • ISSN: 1137-4454
 • Oharrak: I Jornadas sobre la Crítica Literaria en Lengua Vasca
Eusko Ikaskuntza