Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Home > Publishing > Nafarroako Administrazio Publikoetan...

Nafarroako Administrazio Publikoetan Euskararen Erabilera Arautzen duen abenduaren 11ko 372/2000 Foru Dekretuaren legaltasunari buruzko Irizpena

 • Author: Iñaki Agirreazkuenaga Zigorraga
 • Serie title: Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria
 • Title in english: Legal dictum on the legality of the Statutory Decree 372/2000, which regulates the use of the Basque Language in the Public Administration of Navarre
 • Year: 2001
 • Source language: Euskara
 • Summary in spanish: A continuación se reproduce en su integridad el dictámen jurídico emitido por el catedrático de Derecho Iñaki Agirreazkuenaga a requerimiento del Alcalde del Ayuntamiento de Lekunberri (en representación de otras Administraciones e Instituciones) sobre la legalidad del Decreto Foral 372/2000, de 11 de diciembre, por el que se regula el uso del vascuence en las Administraciones Públicas de Navarra.
 • Summary in basque: Jarraian, Iñaki Agirreazkuenaga Zuzenbide katedradunak Nafarroako Administrazio Publikoetan Euskararen Erabilera Arautzen duen abenduaren 11ko 372/2000 Foru Dekretuaren legaltasunari buruz prestatutako irizpen juridikoa jasotzen da, bere osotasunean. Lekunberriko alkateak beste hainbat Administrazio eta erakunderen izenean zuzendu zion katedradunari Irizpen hau prestatzeko eskaria.
 • Summary in french: Ensuite, on reproduit dans son intégralité le rapport juridique émis par le professeur de Droit Iñaki Agirreazkuenaga à la requête du Maire de la Municipalité de Lekunberri (en représentation d'autres Administrations et Institutions) sur la légalité du Décret Foral 372/2000, du 11 décembre, par lequel est réglementé l'usage du basque dans les Administrations Publiques de Navarre.
 • Summary in english: This article reproduces in its integrity the legal dictum issued by Professor of Law Iñaki Agirreazkuenaga at the requirement of the Mayor of Lekunberri (in representation of other Administrations and Institutions). This dictum is on the legality of Statutory Decree 372/2000, dated 11 the December, which regulates the use of the Basque Language in the Public Administrations of Navarre.
 • Subjects in spanish: Derecho
 • Subjects in basque: Zuzenbidea
 • Subjects in french: Droit
 • Subjects in english: Law
 • Publication number: 8
 • Edition location: Donostia-San Sebastián
 • Publisher: Eusko Ikaskuntza
 • pages: 65-91
 • ISSN: 1137-1951
Eusko Ikaskuntza