Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Home > Publishing > Merkatuan Enpresen Arteko...

Merkatuan Enpresen Arteko Lehia Babesteko Legediaren aplikazio deszentralizatuan, zer?

 • Author: Igone Alzelai Uliondo
 • Serie title: Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria
 • Title in english: The decentralised application of the Anti-Trust Law
 • Year: 2000
 • Source language: Euskara
 • Summary in spanish: El Gobierno Vasco y la Generalitat de Cataluña presentaron en 1989 un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con respecto a determinados artículos de la Ley de Defensa de la Competencia, alegando que atentaban contra las competencias autonómicas. La sentencia les ha dado la razón.
 • Summary in basque: Eusko Jaurlaritzak eta Kataluniako Generalitatak Lehia Babesteko Legearen aurkako errekurtsoak tarteratu zituzten 1989an Auzitegi Konstituzionalaren aurrean. Autonomia erkidegoen eskuduntzak urratzen zituztela-eta, Legeko zenbait artikulu indargabetzeko erabakia hartu du Auzitegiak.
 • Summary in french: Le Gouvernement Basque et la Generalitat de Cataluña présentèrent en 1989 un recours d'inconstitutionnalité devant le Tribunal Constitutionnel concernant des articles précis de la Loi de Défense de la Concurrence allégant qu'ils attentaient contre les compétences autonomes. La sentence leur a donné raison.
 • Summary in english: In 1989, the Basque Government and the Generalitat of Catalonia filed an appeal of unconstitutionality before the Constitutional Court with respect to certain articles of the Law on Defence of Competition, alleging that they attempted against autonomic areas of responsibility. The sentence has proven them right.
 • Subjects in spanish: Derecho
 • Subjects in basque: Zuzenbidea
 • Subjects in french: Droit
 • Subjects in english: Law
 • Publication number: 6
 • Edition location: Donostia-San Sebastián
 • Publisher: Eusko Ikaskuntza
 • pages: 97-98
 • ISSN: 1137-1951
Eusko Ikaskuntza