Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Home > Publishing > Espainiako gizarte segurantzaren...

Espainiako gizarte segurantzaren finantzaketa arazoei aurre egiteko alternatibak (aurrikuspen sistema pribatuen erreforma)

 • Author: Joxe Mari Aizega Zubillaga
 • Serie title: Eleria: Euskalerriko Legelarien Aldizkaria
 • Title in english: The possible solutions to the financing problems of the Spanish Social Security (reform of the systems of private security)
 • Year: 1997
 • Source language: Euskara
 • Summary in spanish: La discusión sobre la viabilidad del sistema público de pensiones se repite ,  frecuentemente en los últimos tiempos. No obstante, sin pretender entrar en la discusión, la posibilidad de que el sistema público de pensiones sea complementado por sistemas de previsión privados, puede ser fundamental para la viabilidad del propio sistema público. Asimismo, en desarrollo del Pacto de Toledo, es necesario proceder a una reforma de los sistemas de previsión social complementarios, en la cual la fiscalidad juega un papel principal.
 • Summary in basque: Azken aldi honetan, orain arte Gizarte Segurantzak bermatu izan duen pentsio sistema publikoaren bideragarritasuna eztabaidatzea ohitura bat bihurtu da. Eztabaida horretan sartu gabe, gobernu eta eragile sozialak ados daude, pentsio sistema publikoa aurrikuspen sistema pribatuekin osatzeak ondorio onuragarriak izan ditzakeela onartzerakoan. Helburu hori kontutan izanik, eta Toledoko Hitzarmenean jasotakoari jarraiki, beharrezkoa da giza-aurrikuspen sistema pribatuaren erreforma juridiko sakon bat. Erreforma horretan zeresan garrantzitsu bat izango du aurrikuspen pribatuari esleitzen zaion fiskalitateak.
 • Summary in french: La discussion sur la viabilité du système public de pensions se répète fréquemment dernièrement. Néanmoins, sans prétendre entrer dans une polémique, la possibilité que le système public de pensions soit complété par des systèmes de prévision privés, peut être fondamental pour la viabilité du système public lui-même. Ainsi, comme développement du Pacte de Toledo, il est nécessaire de procéder à une réforme des systèmes de prévision sociale complémentaires, au sein de laquelle la fiscalité joue un rôle principal.
 • Subjects in spanish: Derecho
 • Subjects in basque: Zuzenbidea
 • Subjects in french: Droit
 • Subjects in english: Law
 • Publication number: 1
 • Edition location: Donostia-San Sebastián
 • Publisher: Eusko Ikaskuntza
 • pages: 81-88
 • ISSN: 1137-1951
Eusko Ikaskuntza